SLAAJ Members List

Samurai Lanka Trading (Pvt) Ltd

Niigata, Japan  |  0
+81-25-211-8609

Saori Exports

Tochigi, Japan  |  7,774
+81-28-220-1181

SAS3 Trading Co., Ltd.

Tokyo , Japan  |  Since 1996  |  3,249
Mr. Sajeev Rajaputhra (CEO)      +81-3-6411-7501

Sayuri International Co. Ltd.

Kamagaya, Japan  |  Since 1996  |  6,927
+81-47-441-7206

Senhiru International Co.Ltd.

Ichikawa-shi, Japan  |  2,618
Mr. Sampath Hettiarachchi (Managing Director)      +81-47-702-8309, +81-80-3522-8702

Step Up

japan, Japan  |  1,434
Mr. Abeywardana Wipula Krishan (Managing Director)      029-6735-207, 080-4879-5234

Sweeny Jewellers Co. Ltd.

Tokyo, Japan  |  5,505
Mr. Don Jitendra Samarawickram (President)      +81-3-5846-8966, +81-90-6010-0017

SYNC LOGISTICS

Chuo-Ku, Japan  |  1,747
Mr. Ichiki Takahiro (President)      +81-92-718-7575, +81-92-718-7576